Välj kanal

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen – kommunens riksdag. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktiges ansvar 

I kommunfullmäktige fattas alla övergripande beslut. Budgeten är kommunens viktigaste styrinstrument. Där framgår vilken politisk inriktning som ska gälla under kommande år. Det gäller både pengar och de verksamheter som kommunen har ansvar för, som till exempel skola och förskola, äldreomsorg och socialtjänst.
 
Kommunfullmäktige beslutar om vilken skatt medborgarna ska betala, beslutar om vilka nämnder som ska finnas och utser kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens arbete.
 
Kommunfullmäktige har 61 ordinarie ledamöter och 36 ersättare. Mandaten (platserna i fullmäktige) fördelas proportionellt efter antalet röster varje parti får i kommunvalet vart fjärde år.
 

Alla är välkomna att lyssna 

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista torsdagen i månaden med uppehåll för sommarmånaderna juli och augusti. Sammanträdena är offentliga så du som vill kan komma och följa debatten som åhörare. Oftast är platsen för sammanträdena Hallunda Folkets Hus.  Du kan också följa hela fullmäktigesammanträdet live eller i efterhand via webb-tv.
 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige

Du hittar information om fullmäktiges sammanträdestider under "läs mer" till höger på sidan. Tid och datum annonseras också i lokaltidningarna en vecka före sammanträdet.
 

Handlingar och protokoll

Dagordningen och beslutshandlingar finns tillgängliga en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde. Dessa hittar du genom att söka i offentliga handlingar via länken under "jag vill" till höger på sidan eller genom att besöka något av kommunens bibliotek eller medborgarkontor.
 
Protokollen från sammanträdena finns tillgängliga cirka en vecka efter att sammanträdet har hållits.  


Kommunfullmäktige 2016-04-28
Kommunfullmäktige 2016-04-28
Utgivare: Oscar Arnell
Längd: 5:02:20 Visningar: 546
Publicerad: den 28 april 2016
Kommunfullmäktige 2017-02-23
Kommunfullmäktige 2017-02-23
Utgivare: Jakob Etaat
Längd: 3:12:31 Visningar: 442
Publicerad: den 23 februari 2017
Kommunfullmäktige 2015-11-26
Kommunfullmäktige 2015-11-26
Utgivare: Oscar Arnell
Längd: 3:20:17 Visningar: 428
Publicerad: den 26 november 2015
Kommunfullmäktige 2015-10-22
Kommunfullmäktige 2015-10-22
Utgivare: Oscar Arnell
Längd: 3:23:24 Visningar: 389
Publicerad: den 22 oktober 2015
Kommunfullmäktige 2015-03-26
Kommunfullmäktige 2015-03-26
Utgivare: Oscar Arnell
Längd: 5:20:33 Visningar: 372
Publicerad: den 26 mars 2015
Kommunfullmäktige 2017-11-23
Kommunfullmäktige 2017-11-23
Utgivare: Jakob Etaat
Längd: 9:12:26 Visningar: 360
Publicerad: den 23 november 2017
Kommunfullmäktige 2015-12-17
Kommunfullmäktige 2015-12-17
Utgivare: Oscar Arnell
Längd: 4:13:05 Visningar: 360
Publicerad: den 17 december 2015