Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen – kommunens riksdag. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktiges ansvar 

I kommunfullmäktige fattas alla övergripande beslut. Budgeten är kommunens viktigaste styrinstrument. Där framgår vilken politisk inriktning som ska gälla under kommande år. Det gäller både pengar och de verksamheter som kommunen har ansvar för, som till exempel skola och förskola, äldreomsorg och socialtjänst.
 
Kommunfullmäktige beslutar om vilken skatt medborgarna ska betala, beslutar om vilka nämnder som ska finnas och utser kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens arbete.
 
Kommunfullmäktige har 61 ordinarie ledamöter och 36 ersättare. Mandaten (platserna i fullmäktige) fördelas proportionellt efter antalet röster varje parti får i kommunvalet vart fjärde år.
 

Alla är välkomna att lyssna 

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista torsdagen i månaden med uppehåll för sommarmånaderna juli och augusti. Sammanträdena är offentliga så du som vill kan komma och följa debatten som åhörare. Oftast är platsen för sammanträdena Hallunda Folkets Hus.  Du kan också följa hela fullmäktigesammanträdet live eller i efterhand via webb-tv.
 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige

Du hittar information om fullmäktiges sammanträdestider under "läs mer" till höger på sidan. Tid och datum annonseras också i lokaltidningarna en vecka före sammanträdet.
 

Handlingar och protokoll

Dagordningen och beslutshandlingar finns tillgängliga en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde. Dessa hittar du genom att söka i offentliga handlingar via länken under "jag vill" till höger på sidan eller genom att besöka något av kommunens bibliotek eller medborgarkontor.
 
Protokollen från sammanträdena finns tillgängliga cirka en vecka efter att sammanträdet har hållits.  


Inga sändningar har publicerats till denna kanal just nu