Senast publicerad http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx Senast publicerad 20 2022-12-05 08:03:00 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-12-17 Kommunfullmäktige 19-12-17 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1374&-1 1374 -1 17549 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1374.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1374.jpg Jakob Etaat 2019-12-17 16:23:32 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-11-25 Kommunfullmäktige 19-11-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1371&-1 1371 -1 27522 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1371.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1371.jpg Jakob Etaat 2019-11-25 07:34:09 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-10-24 Kommunfullmäktige 19-10-24 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1372&-1 1372 -1 9865 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1372.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1372.jpg Jakob Etaat 2019-10-24 17:26:53 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-09-26 Kommunfullmäktige http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1315&-1 1315 -1 8817 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1315.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1315.jpg Jakob Etaat 2019-09-26 16:27:06 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-06-18 Kommunfullmäktige 19-06-18 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1313&-1 1313 -1 13009 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1313.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1313.jpg Jakob Etaat 2019-06-12 13:55:49 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-05-23 Kommunfullmäktige 19-05-23 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1309&-1 1309 -1 15226 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1309.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1309.jpg Jakob Etaat 2019-05-23 17:21:54 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-04-25 Kommunfullmäktige 19-04-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1306&-1 1306 -1 16947 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1306.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1306.jpg Jakob Etaat 2019-04-25 15:42:30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-02-21 Kommunfullmäktige 19-02-21 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1296&-1 1296 -1 11243 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1296.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1296.jpg Jakob Etaat 2019-02-21 15:55:56 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2019-01-31 Kommunfullmäktige 19-01-31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1303&-1 1303 -1 17398 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1303.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1303.jpg Jakob Etaat 2019-01-31 17:50:16 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-12-18 Kommunfullmäktige 2018-12-18 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1294&-1 1294 -1 38768 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1294.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1294.jpg Jakob Etaat 2018-12-18 15:57:09 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-11-22 Kommunfullmäktige 2018-11-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1292&-1 1292 -1 7683 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1292.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1292.jpg Jakob Etaat 2018-11-22 17:28:22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-10-25 Kommunfullmäktige 2018-10-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1288&-1 1288 -1 6707 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1288.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1288.jpg Jakob Etaat 2018-10-25 16:27:28 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-09-27 Kommunfullmäktige 2018-09-27 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1278&-1 1278 -1 4200 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1278.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1278.jpg Jakob Etaat 2018-09-27 17:29:07 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-06-19 Kommunfullmäktige 2018-06-19 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1265&-1 1265 -1 50868 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1265.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1265.jpg Jakob Etaat 2018-06-19 16:43:34 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-05-31 Kommunfullmäktige 2018-05-31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1260&-1 1260 -1 15132 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1260.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1260.jpg Jakob Etaat 2018-05-31 17:27:05 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-04-26 Kommunfullmäktige 2018-04-26 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1258&-1 1258 -1 13261 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1258.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1258.jpg Jakob Etaat 2018-04-26 15:25:31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-03-22 Kommunfullmäktige 2018-03-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1255&-1 1255 -1 15778 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1255.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1255.jpg Jakob Etaat 2018-03-22 16:08:55 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-02-22 Kommunfullmäktige 2018-02-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1253&-1 1253 -1 12415 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1253.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1253.jpg Jakob Etaat 2018-02-22 16:58:04 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-01-25 Kommunfullmäktige 2018-01-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1247&-1 1247 -1 14541 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1247.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1247.jpg Jakob Etaat 2018-01-25 15:43:24 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-12-19 Kommunfullmäktige 2017-12-19 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1242&-1 1242 -1 10248 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1242.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1242.jpg Jakob Etaat 2017-12-19 17:50:27