2013 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx?CatID=10 Kommunfullmäktigemöten för år 2013 1 1 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2013-10-24 Kommunfullmäktige 2013-10-24 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked31&10 31 10 11664 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/31.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/31.jpg Oscar Arnell 2013-10-24 16:59:18