2013 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx?CatID=10 Kommunfullmäktiges möten för 2013 3 1 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2013-10-24 Kommunfullmäktige 2013-10-24 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked31&10 31 10 11664 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/31.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/31.jpg Oscar Arnell 2013-10-24 16:59:18 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2013-02-21 Utsändning av kommunfullmäktige. http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked12&10 12 10 10416 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/12.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/12.jpg Oscar Arnell 2013-02-21 17:06:39 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2013-01-24 med ljud 2013-01-25 08.53.54 Kom http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked7&10 7 10 11168 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/7.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/7.jpg Oscar Arnell 2013-01-25 14:20:14