2014 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx?CatID=11 Kommunfullmäktigemöten för år 2014 4 1 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-11-03 Kommunfullmäktige 2014-11-03 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked73&11 73 11 9940 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/73.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/73.jpg Oscar Arnell 2014-11-03 16:25:31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-09-25 Kommunfullmäktige 2014-09-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked61&11 61 11 10824 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/61.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/61.jpg Oscar Arnell 2014-09-25 16:29:33 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-06-17 Kommunfullmäktige 2014-06-17 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked59&11 59 11 32002 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/59.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/59.jpg Oscar Arnell 2014-06-17 08:40:17 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-02-20 Kommunfullmäktige 2014-02-20 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked48&11 48 11 8268 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/48.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/48.jpg Oscar Arnell 2014-02-20 17:25:09