2014 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx?CatID=11 Kommunfullmäktiges möten för 2014 10 1 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-12-18 Kommunfullmäktige 2014-12-18 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked81&11 81 11 31766 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/81.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/81.jpg Oscar Arnell 2014-12-18 08:05:25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-11-27 Kommunfullmäktige 2014-11-27 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked79&11 79 11 16540 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/79.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/79.jpg Oscar Arnell 2014-11-27 17:09:48 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-11-03 Kommunfullmäktige 2014-11-03 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked73&11 73 11 9940 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/73.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/73.jpg Oscar Arnell 2014-11-03 16:25:31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-09-25 Kommunfullmäktige 2014-09-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked61&11 61 11 10824 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/61.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/61.jpg Oscar Arnell 2014-09-25 16:29:33 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-06-17 Kommunfullmäktige 2014-06-17 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked59&11 59 11 32002 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/59.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/59.jpg Oscar Arnell 2014-06-17 08:40:17 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-05-22 Kommunfullmäktige 2014-05-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked57&11 57 11 10855 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/57.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/57.jpg Oscar Arnell 2014-05-22 16:36:24 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-04-24 Kommunfullmäktige 2014-04-24 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked54&11 54 11 14773 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/54.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/54.jpg Oscar Arnell 2014-04-24 16:02:25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kommunfullmäktige 2014-03-27 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked53&11 53 11 8982 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/53.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/53.jpg Oscar Arnell 2014-03-27 16:13:59 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-02-20 Kommunfullmäktige 2014-02-20 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked48&11 48 11 8268 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/48.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/48.jpg Oscar Arnell 2014-02-20 17:25:09 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2014-01-30 Kommunfullmäktige 2014-01-30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked46&11 46 11 15528 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/46.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/46.jpg Oscar Arnell 2014-01-30 17:22:53