2015 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx?CatID=12 Kommunfullmäktiges möten för 2015 10 1 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kommunfullmäktige 2015-12-17 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked131&12 131 12 15185 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/131.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/131.jpg Oscar Arnell 2015-12-17 17:24:44 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2015-11-26 Kommunfullmäktige 2015-11-26 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked123&12 123 12 12017 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/123.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/123.jpg Oscar Arnell 2015-11-26 08:59:31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2015-10-22 Kommunfullmäktige 2015-10-22 17:23:30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1207&12 1207 12 12147 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1207.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1207.jpg Oscar Arnell 2015-10-22 17:23:30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2015-10-22 Kommunfullmäktige 2015-10-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked120&12 120 12 12204 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/120.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/120.jpg Oscar Arnell 2015-10-22 16:51:24 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2015-09-24 Kommunfullmäktige 2015-09-24 17:37:13 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1222&12 1222 12 12520 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1222.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1222.jpg User StreamPub 2015-09-24 17:37:13 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2015-06-16 Kommunfullmäktige 2015-06-16 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked98&12 98 12 36537 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/98.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/98.jpg Oscar Arnell 2015-06-16 08:47:28 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2015-05-28 Kommunfullmäktige 2015-05-28 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked95&12 95 12 5776 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/95.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/95.jpg Oscar Arnell 2015-05-28 12:43:41 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2015-04-28 Kommunfullmäktige 2015-04-28 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked93&12 93 12 17831 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/93.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/93.jpg Oscar Arnell 2015-04-28 16:35:48 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kommunfullmäktige 2015-03-26 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked86&12 86 12 19233 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/86.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/86.jpg Oscar Arnell 2015-03-26 17:58:41 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2015-01-29 Kommunfullmäktige 2015-01-29 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked83&12 83 12 16397 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/83.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/83.jpg Oscar Arnell 2015-02-18 14:21:10