2016 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx?CatID=13 Kommunfullmäktiges möten för 2016 11 1 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-12-15 Kommunfullmäktige 2016-12-15 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1163&13 1163 13 13649 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1163.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1163.jpg Jakob Etaat 2016-12-15 16:56:44 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-11-24 Kommunfullmäktige 2016-11-24 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1156&13 1156 13 33776 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1156.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1156.jpg Jakob Etaat 2016-11-24 17:13:01 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-10-27 Kommunfullmäktige 2016-10-27 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1154&13 1154 13 17595 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1154.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1154.jpg Jakob Etaat 2016-11-23 14:34:00 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-09-30 Kommunfullmäktige 2016-09-30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1152&13 1152 13 12238 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1152.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1152.jpg Jakob Etaat 2016-09-29 17:25:46 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-06-21 Kommunfullmäktige 2016-06-21 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1150&13 1150 13 14211 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1150.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1150.jpg Oscar Arnell 2016-06-21 17:42:42 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-05-26 Kommunfullmäktige 2016-05-26 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1147&13 1147 13 21905 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1147.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1147.jpg Oscar Arnell 2016-05-26 17:32:30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-04-28 Kommunfullmäktige 2016-04-28 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1144&13 1144 13 18140 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1144.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1144.jpg Oscar Arnell 2016-04-28 16:46:47 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-03-31 (tom) Kommunfullmäktige 2016-03-31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1141&13 1141 13 0 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1141.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1141.jpg Oscar Arnell 2016-03-31 17:19:55 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-03-31 (ORG) Kommunfullmäktige 2016-03-31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked140&13 140 13 19073 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/App_Themes/StreamPub/images/DefaultVideo.gif App_Themes/StreamPub/images/DefaultVideo.gif Oscar Arnell 2016-03-31 16:29:04 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-02-25 Kommunfullmäktige 2016-02-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked138&13 138 13 19323 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/138.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/138.jpg Oscar Arnell 2016-02-25 16:53:29 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2016-01-28 Kommunfullmäktige 2016-01-28 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked133&13 133 13 16117 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/133.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/133.jpg Oscar Arnell 2016-01-28 17:32:27