2017 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx?CatID=16 Kommunfullmäktiges möten för 2017 10 1 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-12-19 Kommunfullmäktige 2017-12-19 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1242&16 1242 16 10248 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1242.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1242.jpg Jakob Etaat 2017-12-19 17:50:27 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-11-23 Kommunfullmäktige 2017-11-23 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1240&16 1240 16 33146 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1240.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1240.jpg Jakob Etaat 2017-11-23 16:11:34 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-10-26 Kommunfullmäktige 2017-10-26 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1236&16 1236 16 19044 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1236.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1236.jpg Jakob Etaat 2017-10-26 17:01:04 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-09-28 Kommunfullmäktige 2017-09-28 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1230&16 1230 16 15852 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1230.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1230.jpg Jakob Etaat 2017-09-28 21:31:33 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-06-20 Kommunfullmäktige 2017-06-20 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1205&16 1205 16 15764 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1205.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1205.jpg Jakob Etaat 2017-06-20 16:06:38 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-05-23 Kommunfullmäktige 2017-05-23 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1189&16 1189 16 19392 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1189.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1189.jpg Jakob Etaat 2017-05-23 16:31:38 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-04-27 Kommunfullmäktige 2017-04-27 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1188&16 1188 16 18492 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1188.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1188.jpg Jakob Etaat 2017-04-27 15:51:10 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-03-30 Kommunfullmäktige 2017-03-30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1184&16 1184 16 17742 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1184.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1184.jpg Jakob Etaat 2017-03-30 17:14:54 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-02-23 Kommunfullmäktige 2017-02-23 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1178&16 1178 16 11551 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1178.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1178.jpg Jakob Etaat 2017-02-23 18:16:32 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2017-01-26 Kommunfullmäktige 2017-01-26 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1172&16 1172 16 15928 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1172.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1172.jpg Jakob Etaat 2017-01-23 10:53:59