2018 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx?CatID=17 Kommunfullmäktiges möten för 2018 10 1 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-12-18 Kommunfullmäktige 2018-12-18 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1294&17 1294 17 38768 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1294.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1294.jpg Jakob Etaat 2018-12-18 15:57:09 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-11-22 Kommunfullmäktige 2018-11-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1292&17 1292 17 7683 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1292.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1292.jpg Jakob Etaat 2018-11-22 17:28:22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-10-25 Kommunfullmäktige 2018-10-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1288&17 1288 17 6707 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1288.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1288.jpg Jakob Etaat 2018-10-25 16:27:28 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-09-27 Kommunfullmäktige 2018-09-27 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1278&17 1278 17 4200 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1278.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1278.jpg Jakob Etaat 2018-09-27 17:29:07 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-06-19 Kommunfullmäktige 2018-06-19 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1265&17 1265 17 50868 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1265.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1265.jpg Jakob Etaat 2018-06-19 16:43:34 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-05-31 Kommunfullmäktige 2018-05-31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1260&17 1260 17 15132 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1260.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1260.jpg Jakob Etaat 2018-05-31 17:27:05 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-04-26 Kommunfullmäktige 2018-04-26 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1258&17 1258 17 13261 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1258.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1258.jpg Jakob Etaat 2018-04-26 15:25:31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-03-22 Kommunfullmäktige 2018-03-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1255&17 1255 17 15778 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1255.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1255.jpg Jakob Etaat 2018-03-22 16:08:55 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-02-22 Kommunfullmäktige 2018-02-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1253&17 1253 17 12415 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1253.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1253.jpg Jakob Etaat 2018-02-22 16:58:04 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-01-25 Kommunfullmäktige 2018-01-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1247&17 1247 17 14541 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1247.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1247.jpg Jakob Etaat 2018-01-25 15:43:24