2019 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx?CatID=19 Kommunfullmäktiges möten för 2018 9 1 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-12-17 Kommunfullmäktige 19-12-17 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1374&19 1374 19 17549 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1374.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1374.jpg Jakob Etaat 2019-12-17 16:23:32 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-11-25 Kommunfullmäktige 19-11-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1371&19 1371 19 27522 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1371.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1371.jpg Jakob Etaat 2019-11-25 07:34:09 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-10-24 Kommunfullmäktige 19-10-24 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1372&19 1372 19 9865 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1372.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1372.jpg Jakob Etaat 2019-10-24 17:26:53 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-09-26 Kommunfullmäktige http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1315&19 1315 19 8817 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1315.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1315.jpg Jakob Etaat 2019-09-26 16:27:06 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-06-18 Kommunfullmäktige 19-06-18 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1313&19 1313 19 13009 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1313.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1313.jpg Jakob Etaat 2019-06-12 13:55:49 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-05-23 Kommunfullmäktige 19-05-23 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1309&19 1309 19 15226 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1309.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1309.jpg Jakob Etaat 2019-05-23 17:21:54 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-04-25 Kommunfullmäktige 19-04-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1306&19 1306 19 16947 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1306.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1306.jpg Jakob Etaat 2019-04-25 15:42:30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 19-02-21 Kommunfullmäktige 19-02-21 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1296&19 1296 19 11243 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1296.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1296.jpg Jakob Etaat 2019-02-21 15:55:56 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2019-01-31 Kommunfullmäktige 19-01-31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1303&19 1303 19 17398 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1303.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1303.jpg Jakob Etaat 2019-01-31 17:50:16