Kommunfullmäktiges Sammanträden http://videoarkiv.botkyrka.se/public/Archive.aspx?CatID=8 11 1 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 18-11-22 Kommunfullmäktige 18-11-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1292&8 1292 8 7683 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1292.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1292.jpg User StreamPub 2018-11-22 17:28:22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-10-25 Kommunfullmäktige 2018-10-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1288&8 1288 8 6707 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1288.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1288.jpg Jakob Etaat 2018-10-25 16:27:28 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-09-27 Kommunfullmäktige 2018-09-27 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1278&8 1278 8 4200 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1278.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1278.jpg Jakob Etaat 2018-09-27 17:29:07 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-06-19 Kommunfullmäktige 2018-06-19 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1265&8 1265 8 50868 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1265.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1265.jpg Jakob Etaat 2018-06-19 16:43:34 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-05-31 Kommunfullmäktige 2018-05-31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1260&8 1260 8 15132 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1260.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1260.jpg Jakob Etaat 2018-05-31 17:27:05 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-04-26 Kommunfullmäktige 2018-04-26 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1258&8 1258 8 13261 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1258.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1258.jpg Jakob Etaat 2018-04-26 15:25:31 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-03-22 Kommunfullmäktige 2018-03-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1255&8 1255 8 15778 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1255.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1255.jpg Jakob Etaat 2018-03-22 16:08:55 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-02-22 Kommunfullmäktige 2018-02-22 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1253&8 1253 8 12415 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1253.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1253.jpg Jakob Etaat 2018-02-22 16:58:04 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ Kommunfullmäktige 2018-01-25 Kommunfullmäktige 2018-01-25 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1247&8 1247 8 14541 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1247.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1247.jpg Jakob Etaat 2018-01-25 15:43:24 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ 2015-10-22 17:23:30 2015-10-22 17:23:30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1207&8 1207 8 12147 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1207.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1207.jpg User StreamPub 2015-10-22 17:23:30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ http://videoarkiv.botkyrka.se/public/ 2015-03-26 17:25:30 2015-03-26 17:25:30 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/GetMovies.aspx?linked1200&8 1200 8 17765 http://videoarkiv.botkyrka.se/public/upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1200.jpg upload/7895a532-abb9-4ac4-aca9-e9f469b29cee/VideoImage/1200.jpg User StreamPub 2015-03-26 17:25:30